Algemene voorwaarden

The Postershop – Algemene voorwaarden
The Poster Shop
Kerkstraat 25 (geen verkooppunt)
5527 EE Hapert
KvK nr: 52505839
Btw nr: NL001686649B53

The Poster Shop is een klein bedrijf dat er alles aan doet om tevreden klanten te hebben en te houden. The Poster Shop is onderdeel van Imca van de Weem Photography gevestigd aan hetzelfde adres
Mochten er vragen of problemen zijn dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@thepostershop.eu of facebook messenger

1. ALGEMEEN
Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door jou (klant) en The Poster Shop (leverancier) worden gesloten.
The Poster Shop behoud zich het recht de voorwaarden ten alle tijden zonder berichtgeving aan te passen.
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen kleuren en maten van producten afwijken van die zijn weergegeven op www.thepostershop.eu
Op al onze producten zijn de volgende leveringscondities en betalingscondities van toepassing.

2. PRIJZEN EN BETALINGEN

The Poster Shop neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op kennelijke schrijf, typ- of zetfouten. Prijswijzigingen voorbehouden.
Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling.
Nadat jij akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een factuurbevestiging.

3. VERZENDING

We streven naar verzending van jouw artikel na ontvangst van betaling binnen 5 werkdagen en uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren. Dit is ook geldig wanneer je hebt gekozen voor achteraf te betalen. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als pertinente termijn. Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan The Poster Shop kan worden toegerekend overeenkomstig de algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. De artikelen zullen worden bezorgd op het door jou opgegeven adres.
De artikelen binnen Nederland gaan op gewicht via de Tarieventabel van PostNL, tijdens je bestelling zie je de prijs van de verzendkosten.
Pakket binnen Nederland die niet door brievenbus gaan zijn standaard € 5,95 tot 30 kg via MyParcel tarief
Wij verzenden ook Pakketten binnen Europa vanaf € 8,75 tot 30 kg, standaard verzekerd voor € 500,- inkoopwaarde


4. LEVERING

Bestellingen worden na verpakking overgedragen aan PostNL.
Je ontvangt een mail van The Poster Shop wanneer jouw pakket is overgedragen aan PostNL met een Barcode zodat jij jouw pakket kunt volgen via MyParcel. De artikelen zullen worden bezorgd op het door jou opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten; wij kunnen jou dan geen garantie meer geven.

5. GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6. PRIVACY EN VEILIGHEID

De persoonsgegevens, die door jou zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van The Poster Shop . Indien je geen gebruik wenst te maken van deze mailinglist, kun je je ten alle tijden afmelden.
Alle persoonsgegevens worden bij The Poster Shop opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

7. KLACHTEN

Indien er, ondanks zorgvuldig handelen, klachten en/of onduidelijkheden zijn, dien je dit zo spoedig mogelijk doch binnen 7 zeven dagen na ontvangst te melden. Je dient contact op te nemen met The Poster Shop via een e-mail aan info@thepostershop.eu. Samen in overleg met jou(klant) wordt er naar een geschikte oplossing van het probleem gezocht.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij The Poster Shop, nadat jij (de consument) de gebreken hebt geconstateerd.
 3. Bij The Poster Shop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door The Poster Shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij de (consument) een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dien jij (consument) zich allereerst te wenden tot The Poster Shop. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dien je(consument) je te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heb je (de consument) de mogelijkheid om jouw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8. HERROEPINGSRECHT/RETOURRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

Bij de aankoop van producten heb jij als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jou (de consument) of een vooraf door jou (de consument) aangewezen en aan The Poster Shop bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal jij (de consument) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien jij van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal jij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer jij (de consument) gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben jij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dien je (de consument) te doen middels het modelformulier. Nadat jij (de consument) kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je (de klant) het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je (de consument) dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien jij (de klant) na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan The Poster Shop heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heb je (de consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van de herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door The Poster Shop bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 9. Kosten in geval van herroeping/retourneren
Indien jij (de consument) gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor je rekening.
Indien jij (de consument) een bedrag betaald hebt, zal The Poster Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Welk bedrag betalen wij dan aan jou terug
Bij een compleet retour betalen wij (The Poster Shop) alle kosten retour, dus je product en de verzendkosten. Als consument betaal jij zelf voor de terugzending.
Wanneer jij als consument zelf voor een duurdere verzendmethode voor de heenzending (bijvoorbeeld onder rembours) hebt gekozen, dan retourneren wij (The Poster Shop) jou het bedrag voor de standaard verzendkosten van dat product
Retourneer jij een deel van je bestelling dan retourneren wij (The Poster Shop) alleen het bedrag voor het product wat retour komt
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door The Poster Shop of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
The Poster Shop accepteert geen ongefrankeerde of onder rembours teruggestuurde zendingen.
Bij het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze voorwaarden(Download de Algemene voorwaardenals PDF bestand.)

   Picture Perfect woonkamer?

   Join onze nieuwsbrief en vang de leukste inspiratie in jouw mailbox. Maak jouw muur Picture Perfect!

   Zoek in onze winkel